Memorator Algebră

clasele 5 - 8

Intervale de numere reale

Introducere

 • fiecărui număr real îi corespunde un punct pe axa numerelor; mulțimea numerelor reale este infinită, între orice două numere reale se află o infinitate de alte numere reale;
 • un interval înseamnă toate numerele reale cuprinse între două numere reale date;
 • cele două numere reale date se numesc capetele sau extremitățile intervalului;
 • pentru a scrie un interval, folosim paranteze rotunde (când intervalul nu conține capătul respectiv) și/sau paranteze drepte (când intervalul conține capătul respectiv);
 • dacă vrem să reprezentăm un interval pe axa numerelor, reprezentăm mai întîi capetele intervalului pe axă, apoi hașurăm porțiunea cuprinsă între cele două capete.

Intervale mărginite

 • reprezentarea unui interval mărginit pe axa numerelor este un segment;
 • intervalul \({[a, b]}\) se numește interval închis de extremități \({a}\) și \({b}\); conține extremitățile \({a}\) și \({b}\):
 • \({[a, b] = \{ x \in \mathbf{R} \mid a \le x \le b \}}\)

  \({a \in [a, b]}\)

  \({b \in [a, b]}\)


  Intervalul închis conține ambele extremități


 • intervalul \({(a, b)}\) se numește interval deschis de extremități \({a}\) și \({b}\); nu conține extremitățile \({a}\) și \({b}\):
 • \({(a, b) = \{ x \in \mathbf{R} \mid a < x < b \}}\)

  \({a \not\in (a, b)}\)

  \({b \not\in (a, b)}\)


  Intervalul deschis nu conține extremitățile • intervalul \({[a, b)}\) se numește interval de extremități \({a}\) și \({b}\), închis la stânga și deschis la dreapta; conține extremitatea stângă \({a}\) și nu conține extremitatea dreaptă \({b}\):
 • \({[a, b) = \{ x \in \mathbf{R} \mid a \le x < b \}}\)

  \({a \in [a, b)}\)

  \({b \not\in [a, b)}\)


  Intervalul semideschis, închis la stânga și deschis la dreapta • intervalul \({(a, b]}\) se numește interval de extremități \({a}\) și \({b}\), deschis la stânga și închis la dreapta; nu conține extremitatea stângă \({a}\) și conține extremitatea dreaptă \({b}\):
 • \({(a, b] = \{ x \in \mathbf{R} \mid a < x \le b \}}\)

  \({a \not\in (a, b]}\)

  \({b \in (a, b]}\)


  Intervalul semideschis, deschis la stânga și inchis la dreapta


Intervale nemărginite


 • simbolurile \({+ \infty}\) (plus infinit) și \({- \infty}\) (minus infinit) nu sunt numere;
 • semnul + din fața simbolului \({+ \infty}\) (plus infinit) poate fi omis; \({(a, + \infty) = (a, \infty)}\);
 • unui interval nemărginit îi corespunde o semidreaptă pe axa reală;
 • mulțimea numerelor reale poate fi scrisă și astfel: \({\mathbf{R} = (- \infty, +\infty)}\);

 • Dreapta reală


 • intervalul \({(- \infty, a)}\) se numește interval deschis la dreapta, nemărginit la stânga sau interval deschis, minus infinit, \({a}\);
 • \({(- \infty, a) = \{ x \in \mathbf{R} \mid x < a \}}\)

  \({a \not\in (- \infty, a)}\)


  Interval deschis la dreapta, nemărginit la stânga sau interval deschis, minus infinit, a


 • intervalul \({(- \infty, a]}\) se numește interval închis la dreapta, nemărginit la stânga sau interval închis, minus infinit, \({a}\);
 • \({(- \infty, a] = \{ x \in \mathbf{R} \mid x \le a \}}\)

  \({a \in (- \infty, a]}\)


  Interval închis la dreapta, nemărginit la stânga sau interval închis, minus infinit, a


 • intervalul \({(a, +\infty)}\) se numește interval deschis la stânga, nemărginit la dreapta sau interval deschis, \({a}\), plus infinit;
 • \({(a, +\infty) = \{ x \in \mathbf{R} \mid x > a \}}\)

  \({a \not\in (a, +\infty)}\)


  Interval deschis la stânga, nemărginit la dreapta sau interval deschis, a, plus infinit


 • intervalul \({[a, +\infty)}\) se numește interval închis la stânga, nemărginit la dreapta sau interval închis, \({a}\), plus infinit;
 • \({[a, +\infty) = \{ x \in \mathbf{R} \mid x \ge a \}}\)

  \({a \in [a, +\infty)}\)


  Interval închis la stânga, nemărginit la dreapta sau interval închis, a, plus infinitExemple

Dacă extremitățile intervalului sunt numere iraționale, folosim aproximări raționale pentru aceste numere.

 • intervalul \({(\sqrt{2}, + \infty)}\) se reprezintă astfel:
 • \({\sqrt{2} \approx 1{,}4 }\)


  Interval deschis, radical din 2, plus infinit


 • intervalul \({(\sqrt{2}, \sqrt{5}]}\) se reprezintă astfel:
 • \({\sqrt{2} \approx 1{,}4 }\)

  \({\sqrt{5} \approx 1{,}3 }\)


  Interval de extremități radical din doi și radical din trei, deschis la stânga și închis la dreapta