Memorator Algebră

clasele 5 - 8Reprezentarea fracțiilor pe axa numerelor

Pentru a reprezenta pe axa numerelor o fracție \({ \frac{m}{n}}\), împărțim fiecare unitate în \({ n}\) părți egale (câte ne indică numitorul) și apoi considerăm \({ m}\) părți (câte ne indică numărătorul).

Exemplu - împărțim fiecare unitate de pe axă în două părți egale și apoi reprezentăm fracțiile cu numitorul 2: \({ \frac{1}{2}}\), \({ \frac{2}{2}}\) (egală cu 1), \({ \frac{3}{2}}\), \({ \frac{4}{2}}\) (egală cu 2), \({ \frac{5}{2}}\), \({ \frac{6}{2}}\) (egală cu 3), \({ \frac{7}{2}}\), \({ \frac{8}{2}}\) (egală cu 4), \({ \frac{9}{2}}\) și \({ \frac{10}{2}}\) (egală cu 5).

Reprezentarea fracțiilor pe axa numerelor