Memorator Algebră

clasele 5 - 8
Opusul unui număr rațional

Două numere raționale care diferă doar prin semn se numesc numere raționale opuse. De exemplu, \({-\frac{3}{4}}\) și \({\frac{3}{4}}\) sunt numere raționale opuse.

Opusul lui \({-5{,}(6)}\) este \({5{,}(6)}\); ambele sunt numere raționale.

Opusul lui \({x}\) este \({-x}\).

Opusul lui \({-x}\) este \({-(-x)}\), adică \({x}\).

Pe axa numerelor, numerele opuse sunt simetrice față de origine și au modulele egale.